=Menu

Przysłówki angielski/Adverbs/

 
Generalnie  odpowiadają one na pytanie: „jak ?”.
Jeżeli powstają one od przymiotnika, to tworzy się go przeważnie poprzez dodanie do przymiotnika końcówki „–ly”.

 

Tabela 42 : „Tworzenie przysłówka od przymiotnika”

 

Przysłówki angielski- tworzenie od przymiotnika

 

Dzielimy je na: pytające, czasu, częstotliwości, miejsca, stopnia i sposobu.

 

*Przysłówek pytający

 
Tabela 43 : „Przysłówek pytający”

 

Przysłówki angielski- przysłówek pytający

*Przysłówek czasu

 

Tabela 44 : „Przysłówek czasu”

Przysłówki angielski - przysłówek częstotliwości

 

Przysłówki angielski – Przykłady:
 

I always drink milk for breakfast – Zawsze pije mleko na śniadanie

 

How often do you meet Tom?     –  Jak często spotykasz Toma?

 

I sometimes clean my loft  –  Czasami sprzątam swoje poddasze

 

I usually wake up at 6 A.M  –  Zazwyczaj wstaje o 6 rano

 

I seldom travel by train  –  Rzadko podróżuje pociągiem

 

I never drink tea with milk – Nigdy nie pije herbaty z mlekiem

 

I bought the daily travelcard  – Kupiłem dzienna kartę podróżna

 

My monthy gas bill is very high – Moj miesięczny rachunek gazowy jest bardzo wysoki

 

I fly to Poland once a month  – Latam samolotem do Polski raz w miesiącu

 

I travelled to Paris twice last year  – Podróżowałem do Paryża dwukrotnie w zeszłym roku

 

Put it here carefully – Połoz to ostrożnie tutaj

 

How fast is your car? – Jak szybki  jest twój samochód?

 

Tom suddenly left our party – Tom nagle opuścił nasze przyjecie

 

Give it to me quickly!-  Daj mi to szybko!

 

Why do you do the job so slowly?  – Dlaczego wykonujesz te prace tak wolno?

 

He behaves very badly – On zachowuje się bardzo źle

 

We know this town very well – My znamy to miasto bardzo dobrze

 

The bottle is almost empty – Ta butelka jest prawie pusta

 

I went to bed very late last night – Poszedłem spać bardzo późno ostatniej nocy

 

I certainly locked the front door – Oczywiście zamknąłem drzwi wejściowe

 

We cleaned our home completely last Saturday – W ostatnia sobotę kompletnie  posprzątaliśmy nasz dom.

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.