=Menu

Przymiotniki angielski /Adjectives/

Przymiotnik opisuje Rzeczownik do którego się odnosi i najczęściej odpowiada na pytanie: jaki?
 

Przykład:

White house – biały dom ,      jaki dom ? –          biały   /white/

Black cat- czarny kot,             jaki kot?    –        czarny /black/

Old man- stary mężczyzna,     jaki mężczyzna? –  stary  /old/

 

*Przymiotniki angielskie zachowują tę samą formę w rodzaju męskim i żeńskim /nie odmieniają się/.

 

Przykład:

a young boy – młody chłopak ,         jaki chłopak?    -młody    /young/

a tall girl  – wysoka dziewczyna,  jaka dziewczyna?   – wysoka  /tall/

 

*Przymiotniki maja tę samą formę w liczbie pojedynczej i mnogiej /nie odmieniają się/

 

Przykład:

a small bird  – mały ptaszek /pojedyncza/ ,  jaki ptaszek?  – mały   /small/

small birds   – małe ptaszki  /l.mnoga/        , jakie ptaszki?  – małe  /small/

 

* Przymiotniki angielski – stopniowanie

Przymiotniki podlegają stopniowaniu.

Mamy 3 stopnie przymiotników:

– stopień równy np.  old-stary

– stopień wyższy np. older-starszy

– stopień najwyższy np. the oldest-najstarszy

 

Uwaga:

-Dla stopnia najwyższego stosujemy rodzajnik określony „the” , który stawiamy przed przymiotnikiem!

W przypadku rodziny, dla zaznaczenia tego faktu, zamiast:

older-starszy używamy elder-starszy

– the oldest-najstarszy  używamy the eldest-najstarszy

 

Przykład:

Tom is my elder brother – Tomek jest moim starszym bratem

 

Stopniowanie przymiotników może być:

 

*Przymiotniki angielski – stopniowanie regularne

Stopniowanie regularne dla przymiotników jednosylabowych

do przymiotnika dodajemy końcówkę –er lub -est , np. old/older/oldest,  hard/harder/hardest

 

– Dla przymiotników dwusylabowych /wyłącznie zakończonych na –y/ -poprzedzone spółgłoską

Zamieniamy końcówkę –y dla stopnia wyższego i najwyższego na –i,  np. happy/happier/happiest

 

– W przypadku, gdy przymiotnik ma jedna samogłoskę a po niej następuje końcowa spółgłoska-

końcowa spółgłoska podwaja się,  np. fat/fatter/fattest

*Przymiotniki angielski – stopniowanie nieregularne

Grupa Przymiotników podlega stopniowaniu nieregularnemu,

np. good/ better/ best,

bad/ worse/ worst

 

*Przymiotnik nieregularny

W j.angielskim występuje pewna grupa przymiotników, które odmienia się nieregularnie.

Należą do nich miedzy innymi:

Good  /dobry/ – better /lepszy/ – the best /najlepszy/

Many /dużo/ – more /więcej/ – the most /najwięcej/

Bad  /zły/ – worse /gorszy/ – the worst /najgorszy/

 

*Przymiotnik dzierżawczy /possessive adjectives/

Przymiotniki dzierżawcze mogą występować tylko razem z rzeczownikiem i stoi on zawsze przed rzeczownikiem , np. her car /jej samochód/,  his pen /jego pióro/.

Określają one  właściciela, posiadacza danej rzeczy odpowiadając na pytania:  kogo? czyj?

 Tabela 40:  Przymiotniki angielski – przymiotnik dzierżawczy

Przymiotnik angielski - przymiotnik dzierżawczy

*Kolejność przymiotników

Jeżeli w zdaniu mamy kilka przymiotników określających rzeczownik, to obowiązuje przestrzeganie kolejności ich usytuowania względem Rzeczownika.

 

Tabela 41:  Przytmiotniki angielski – kolejność w zdaniu

 Przymiotniki angielski - kolejność w zdaniu

 

Przykład:

The big, square, black, metal bed stays in the room

Duże, kwadratowe, czarne, metalowe łóżko stoi w pokoju

 

*Użycie: more i most

Dla wszystkich Przymiotników, które składają się z dwóch lub więcej sylab /oprócz dwusylabowych zakończonych na –y/ używamy słówek: more /dla stopnia wyższego/ i most /dla stopnia najwyższego/, np. beautiful/ more beautiful/ most beautiful

 .

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.