=Menu

Liczebniki angielski

 

Liczebniki w angielskim dzielą się , podobnie jak w polskim, na liczebniki główne i porządkowe.
 

 Liczebniki angielski – tabela od 1 do 10

Liczebniki angielski - tabela od 1 do 10

 

1. Liczebniki angielski – główne /cardinal numerals /

*Ucząc się liczebników najpierw należy zapamiętać pierwszych dziesięć :
1-one; 2-two; 3-three; 4-four; 5-five; 6-six; 7-seven; 8-eight; 9-nine; 10-ten

*Liczebniki 11-eleven i 12-twelve stanowią wyjątek od reguły

 

*Do liczebników głównych od 13 do 19
– dodajemy końcówkę „-teen

 

Przykład:
13 – thirteen
14 – fourteen
15 – fifteen
16 – sixteen etc…

 

 

*Do liczebników głównych od 20 do 99
– dodajemy końcówkę „-ty” np. 20-twenty; 21-twenty one

 

Przykład:
30 – thirty – trzydzieści
55 – fifty five – pięćdziesiąt piec

 

 

*Inne ważne:
100 – one hundred; 1,000 – one thousand; 1,000,000 – one million; 1,000,000,000- one billion.

 

*Do liczebników powyżej 100 dostawiamy na początku liczebniki główne od 1 do 10 a następnie końcowa wielkość

Przykład:
125 – one hundred twenty five;
2,000 – two thousand;
7,013,250 – seven milion thirteen thousand two hundred and fifty.

 

 

2. Liczebniki angielski – porządkowe /ordinals /

W języku angielskim Liczebniki Porządkowe tworzymy przez dodanie końcówki „-th” do liczebników głównych .

 

Wyjątek stanowią pierwsze trzy liczebniki porządkowe :
first – pierwszy
second – drugi
third – trzeci
fourth – czwarty
fifth – piąty
sixth – szósty
seventh – siódmy
eighth – ósmy
ninth – dziewiąty
tenth – dziesiąty
eleventh – jedenasty
twelefth – dwunasty

 

Liczby po angielsku – podstawowe działania matematyczne
Nie rożni się niczym od działania na liczbach w języku polskim. Jedyne co musimy tu zapamiętać to nazwy poszczególnych działań:

 

adding – dodawanie
1+1=2 one plus one equals two;
substraction – odejmowanie
6 – 4 = 2 six minus four equals two;
multiplication – mnożenie
2 x 2 = 4 two multiply two equals four;
division – dzielenie
8 : 8 =1 eight divided by eight equals one;

 

< – is less than… – jest mniejsze niz…
1 < 3 one is less than three;
> – is greater than… – jest wieksze niz…
10 > 5 ten is greater than five;
= – is egual to… – jest równe ….
2 = 2 two is egual to two

 

 .

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.