=Menu

Czas Present Simple

Czas Present Simple jest to czas teraźniejszy prosty .

 

1.Czas Present Simple stosujemy gdy:

*Mówimy o czynnościach codziennych, powtarzających się regularnie /systematycznie/

 

Czas Present Simple przykład 1:
I wake up at 7 A.M every day – wstaję o 7 rano każdego dnia.
I don’t go to work on Fridays – nie chodzę do pracy w piątki.
He does his shopping on Monday – on robi zakupy w poniedziałki.

 

*Mówimy o faktach i stanach niezmiennych

 

Czas Present Simple przykład 2:
My sister lives in Poland – moja siostra mieszka w Polsce.
His father is dead – jego ojciec nie żyje.

 

*Mówimy o prawdach stałych i ogólnych

 

Czas Present Simple przykład 3:
Summer time starts in June – czas letni zaczyna się w czerwcu.
The Earht has one moon – ziemia ma jeden księżyc.

 

*Podajemy instrukcje lub wskazówki

 

Czas Present Simple przykład 4:
You go down the street, than you turn left – idź w dol ulicy a następnie skreśl w lewo

 

*W sytuacjach odbywających się wg ustalonego wcześniej planu

 

Przykład:
The train leaves at 6 P.M – pociąg odjeżdża o 6.00 wieczorem
The footbal match starts tomorrow at 3 P.M – ten mecz piłkarski zaczyna się jutro o 15 / po południu/

 

2.Zdanie twierdzące w czasie Present Simple

Zdanie twierdzące budujemy poprzez zastosowanie w zdaniu podmiotu, po którym stawiamy czasownik w czasie teraźniejszym i ewentualnie jakieś dopełnienie .

 

Przykład:
I live in London – mieszkam w Londynie / I- sza osoba : I / ja
I –podmiot
live – orzeczenie/czasownik czasownik
in London – dopełnienie

 

Pełna odmiana “to live…” – mieszkać …. i „to know…” – znać

 

Tabela 49 : „Czas Present Simple – przykład odmiany: „to live” i „to know”

Czas Present Simple - odmiana To live i To know

Dla III-ciej osoby liczby pojedynczej musimy pamiętać o dodaniu końcówki “-s” lub”-es” /szczegóły w pkt.5

3. Pytanie w czasie Present Simple
Pytania tworzymy poprzez użycie czasownika pomocniczego “do” lub „does” / dla III-ciej osoby l.poj. /
Do you live in London? – Czy mieszkasz w Londynie?
Does she like her job? – Czy ona lubi swoja prace?

 

Tabela 50 – Czas Present Simple – tworzenie zdania pytającego

Czas Present Simple - tworzenie zdania pytającego

 

4. Zdanie przeczące w czasie Present Simple

Zdania przeczące generalnie budujemy za pomocą słówka „do” i przeczenia „not”
W mowie potocznej i pismach nieformalnych stosujemy możliwie często, skrócona formę /contractions/.

 

Przykład:
I do not have money = I don’t have money – Nie mam pieniędzy

 

Dla III-ciej osoby liczby pojedynczej używamy „does” i przeczenia „not” /więcej w pkt.5/
Przykład:
He does not know me = He doesn’t know me – On mnie nie zna

 

5. III-cia osoba liczby pojedynczej

Szczególne zasady występują dla III-ciej osoby liczby pojedynczej: he – on, she – ona, it – ono.

 

*Zdanie twierdzące
Końcówka „-s
Generalnie, do większości czasowników w czasie Present Simple, dodajemy końcówkę „-s” do bezokolicznika.

 

Przykład:
– to know /znać / – he/she/it knows
– to cut /ciąć / – he/she/it cuts
– to eat / jeść / – he/she/it eats

 

Końcówka “-es
Dla czasowników zakończonych na litery: –ch, -o, -s, -sh, -ss, -x, -z dodajemy końcówka „-es”.

 

Przykład:
– to do /robić/ – he/she/it does
– to go /iść / – he/she/it goes

 

Szczególnym przypadkiem dla III-ciej osoby l.pojedynczej jest czasownik “to have” w znaczeniu: mieć, posiadać, który przyjmuje postać: „ has”.

 

Przykład:
I have a cat / ja mam kota – I-sza osoba l.poj./
Tom has a cat / Tom ma kota – III-cia osoba l.poj. – on ma/

 

I work in a factory / ja pracuje w fabryce – I-sza osoba l.poj./
Tom works in a factory /Tom pracuje w fabryce – III-cia osoba l.poj. – on pracuje/

 

*Dla czasowników zakończonych na „-y”:

 

– zamieniamy ostatnia literę „-y” na „-ies” jeśli ostatnia litera „-y” jest poprzedzona spółgłoska

 

Przykład:
Try –próbować / he tries – on próbuje
Cry- płakać / he cries – on płacze

 

– dodajemy literę „-s”, jeśli ostatnia litera „-y” jest poprzedzona samogłoska

 

Przykład:
play – grac / he plays – on gra
say – mówić / he says – on mówi

 

*Przeczenie
Przeczenia tworzymy przy użyciu czasownika posiłkowego „ do not”, który w skróconej formie przybiera postać „don’t” dla wszystkich osób i liczb, z wyjątkiem III-ciej osoby liczby pojedynczej, gdzie używamy: „does not”, czyli w skrócie: „doesn’t” .

 

Do not = don’t
Does not = doesn’t

 

Przykład:
Tom works in a factory /Tom pracuje w fabryce – III-cia osoba l.poj. – on pracuje/
Tom does not =doesn’t work in a factory /Tom NIE pracuje w fabryce /

 

*Pytanie
Pytania dla czasu Present Simple tworzymy przy użyciu czasownika posiłkowego „ do” dla wszystkich osób i liczb, z wyjątkiem III-ciej osoby liczby pojedynczej, gdzie używamy: „does”.

 

Przykład:
*Zdanie twierdzące:
I live in London – ja mieszkam w Londynie

 

*Zdanie pytające:
Liczba Czasownik posiłkowy Osoba + reszta zdania

 

Przykład:
Tom lives in London – Tomek mieszka w Londynie / jest „-s” po „live”
Does Tom live in London? – czy Tomek mieszka w Londynie / nie ma „-s” po „live”
Tom does not live in London – Tomek nie mieszka w Londynie / nie ma „-s” po „live”.

Wyzerowanie Hasła

Proszę wprowadź swój adres e-mail. Otrzymasz nowe hasło na maila.